Kyselý autošampon - Bad Boys Acid Shampoo & Foam 500ml

 

Vysoce účinný kyselý autošampon pro použití ke kontaktnímu mytí nebo ve formě kyselé aktivní pěny s aplikací pomocí napěnovače a tlakové myčky.

Můžeme doručit do:
12.6.2023
Objednáno
Kód: RRCACID
Značka: Bad Boys
369 Kč / ks
Kategorie: Exteriér
Hmotnost: 0.5 kg
Dárek zdarma
Dárek zdarma
Při objednávce nad 2 000 Kč.

RRCustoms Bad Boys
Acid Shampoo & Foam

Silný autošampon s kyselým pH pro dokonalé umytí vozu. Ideální pro přípravu laku před aplikací ochrany.

Bad Boys Acid Shampoo & Foam je vysoce účinný, univerzální přípravek s kyselým pH, určený k použití jako kyselý autošampon nebo ve formě kyselé aktivní pěny. Účinně změkčuje nečistoty a podporuje odstraňování minerálních usazenin, čímž rychle čistí povrch od nahromaděných nečistot. Vytvořen pro údržbu různých forem ochrany laku i pro průběžnou péči o vůz. Díky silným odmašťovacím vlastnostem je vhodný pro přípravu povrchu před aplikací vosku, sealantu nebo keramiky. Autošampon je bezpečný pro lak a ochranné coatingy. Neobsahuje žádné leštící přísady nebo složky zvyšujících kluznost. Obsahuje látky, které změkčují vodu a oddalují zasychání na povrchu, díky čemuž se přípravek snadno oplachuje a zároveň minimalizuje riziko vzniku skvrn.

Čisticí vlastnosti v podobě pěny v napěňovači jsou odvozené od správném naředění pro požadovaný účel.
V poměru ředění 1:4 získáte čistič na silné nečistoty a v nejvyšším poměru ředění 1:10 je pak směs vhodná k čištění menšího znečištění.

Pro kontaktní mytí se ředí v poměru 50 ml na 10 l vody.

Návod a postup použití najdete v záložce "aplikace".

Výhody:

 • Silné čistící a odmašťující vlastnosti.
 • Kyselé pH (3,7).
 • Obohaceno o vůni Tutti Frutti.

Objem: 500 ml

Dostupné také v objemu: 500 ml, 1000 ml a 5000 ml


RR Customs - společnost působící v automobilovém průmyslu již od roku 2001. Od svého založení se společnost zaměřuje na služby, zejména na detailing, polepy automobilů a stavbu vozů na zakázku. Za uplynulých 18 let jsme získali mnoho zkušeností.
Značka RR Customs si našla své postavení v automobilové komunitě.

Quality & Style

Klasifikace látek a směsí dle nařízení CLP


GHS05 - korozivní a žíravé látky
Směs obsahující látky s korozivními vlastnostmi na kovy a látky leptající kůži a poškozující oči.
 


Signální slova: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

 • H315: Způsobuje podráždění kůže.
 • H318: Způsobuje vážné poškození očí.
 • H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varovná prohlášení:

 • P264: Po manipulaci důkladně omyjte ….
 • P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
 • P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P501: Obsah a nádobu odevzdejte do autorizovaného zařízení na likvidaci odpadu.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: