pH Neutrální aktivní pěna - Bad Boys Neutral Snow Foam 500ml

Bad Boys by RRCustoms

Koncentrovaný přípravek k vytvoření aktivní pěny pomocí napěňovače a tlakové myčky.

Můžeme doručit do:
12.6.2023
Objednáno
Kód: RRCSNOW
Značka: Bad Boys
299 Kč / ks
Kategorie: Exteriér
Hmotnost: 0.5 kg
Dárek zdarma
Dárek zdarma
Při objednávce nad 2 000 Kč.

RRCustoms Bad Boys
Neutral Snow Foam

Koncentrovaný přípravek pro bezpečné předmytí automobilu. Aktivní pěna rozpouští a odděluje nečistoty od čištěného povrchu, což usnadňuje následné kontaktní mytí. Bezpečné pro vosky a keramické povlaky. Přípravek s příjemnou vůní Coca Coly.

Bad Boys Neutral snow Foam je aktivní pěna s vysokou pěnivostí, která pomáhá uvolnit hrubé nečistoty. Pěna má neutrální pH a je tak bezpečná pro vozy ošetřené voskem.

Výhody:

 • Účinný koncentrát pro tvorbu aktivní pěny.
 • Rozpouští nečistoty a usnadňuje odstraňování nečistot.
 • Bezpečný pro keramické povlaky, detailery a vosky.
 • Neutrální pH

Vezměte prosím na vědomí, že neutrální aktivní pěna vůz neumyje, slouží jako předmytí, které připraví povrch na řádné umytí. Po aplikaci aktivní pěny během předmytí doporučujeme vozidlo řádně umýt pomocí autošamponu Bad Boys.

Ředění: 1:10

Objem: 500 ml

Dostupné také v objemu: 500 ml, 1000 ml a 5000 ml

                                                                                             


 

RR Customs - společnost působící v automobilovém průmyslu již od roku 2001. Od svého založení se společnost zaměřuje na služby, zejména na detailing, polepy automobilů a stavbu vozů na zakázku. Za uplynulých 18 let jsme získali mnoho zkušeností.
Značka RR Customs si našla své postavení v automobilové komunitě.

Quality & Style

Klasifikace látek a směsí dle nařízení CLP


GHS05 - korozivní a žíravé látky
Směs obsahující látky s korozivními vlastnostmi na kovy a látky leptající kůži a poškozující oči.
 


Signální slova: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

 • H315: Způsobuje podráždění kůže.
 • H318: Způsobuje vážné poškození očí.

Varovná prohlášení:

 • P264: Po manipulaci důkladně omyjte ….
 • P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
 • P333+313: Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P501: Obsah a nádobu odevzdejte do autorizovaného zařízení na likvidaci odpadu.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: