Univerzální čistič - Bad Boys All Purpose Cleaner APC Perfumed 1000ml

Bad Boys by RRCustoms

APC je univerzální čistič všech povrchů v exteriéru nebo interiéru vozidla. Čisticí koncentrát účinně proniká do nečistot a rozkládá je.

Můžeme doručit do:
12.6.2023
Skladem (4 ks)
Kód: RRCAPC2
339 Kč / ks
Kategorie: Exteriér
Dárek zdarma
Dárek zdarma
Při objednávce nad 2 000 Kč.

RRCustoms Bad Boys
APC (All Purpose Cleaner)

Všestranný čistič všech povrchů. Účinně proniká a rozkládá špínu, mastnotu a silné nečistoty. Váže je na sebe a vytváří snadno odstranitelnou suspenzi. Má alkalické pH, doporučuje se pro čištění interiéru a exteriérových částí automobilu. Přípravek má jedinečnou vůni parfému.

Bad Boys APC  najde své uplatnění všude tam, kde zkrátka ostatní specifické čističe už nestačí. APC lze použít k nejrůznějším pracím. Dle poměru naředění je přípravek vhodný k čištění a odmaštění motorového prostoru, podběhů, odstranění skvrn v interiéru a pod.

Čisticí vlastnosti jsou odvozené od správném naředění pro požadovaný účel. V poměru ředění 1:4 získáte čistič na silné nečistoty a v nejvyšším poměru ředění 1:10 je pak směs vhodná k čištění menšího znečištění nebo pro práci v interiéru.

Výhody:

 • Univerzální použití dle poměru ředění.
 • Zvládne vyčistit i jinak neodstranitelné nečistoty.
 • Při práci ucítíte parfémovanou vůni.

Objem: 500 ml

Dostupné také v objemu: 1000 ml a 5000 ml


RR Customs - společnost působící v automobilovém průmyslu již od roku 2001. Od svého založení se společnost zaměřuje na služby, zejména na detailing, polepy automobilů a stavbu vozů na zakázku. Za uplynulých 18 let jsme získali mnoho zkušeností.
Značka RR Customs si našla své postavení v automobilové komunitě.

Quality & Style

Klasifikace látek a směsí dle nařízení CLP


GHS05 - korozivní a žíravé látky
Směs obsahující látky s korozivními vlastnostmi na kovy a látky leptající kůži a poškozující oči.
 


Signální slova: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

 • H315: Způsobuje podráždění kůže.
 • H318: Způsobuje vážné poškození očí.
 • H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varovná prohlášení:

 • P264: Po manipulaci důkladně omyjte ….
 • P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
 • P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P501: Obsah a nádobu odevzdejte do autorizovaného zařízení na likvidaci odpadu.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: