Vůně do interiéru - Bad Boys Scent Girl

Bad Boys by RRCustoms

Vůně do interiéru s vůní dámského parfému.

Můžeme doručit do:
12.6.2023
Skladem (1 ks)
Kód: RRCSCENT8
259 Kč / ks
Kategorie: Vůně
Hmotnost: 0.2 kg
Dárek zdarma
Dárek zdarma
Při objednávce nad 2 000 Kč.

RRCustoms Bad Boys

Scent GIRL

Osvěžovač vzduchu s rozprašovačem. Určeno pro použití v interiéru.

Bad Boys Scent má naprosto univerzální využití nejen v automobilu, ale také v domácnosti nebo kanceláři.

Tato vůně je vhodná pro všechny majitele automobilů, profesionály v oblasti automobilového průmyslu jako jsou auto salony, detailingová studia, ale své využití najde i v domácnostech, kancelářích a pod.

Výhody:

  • Perfektní řešení pro okamžité provonění interiéru. 
  • Stačí nastříkat a je to!

Vůni nastříkejte na i pod koberce, pod sedadla a pod. Můžete ji také aplikovat do dveřních přihrádek a do zavazadlového prostoru. 

Objem: 100 ml

Výrobek není trvalým osvěžovačem vzduchu.
Velký vliv na trvání vůně má teplota, větrání vozu otevřenými okny nebo zapnuté proudění vzduchu a množství nastříkaného přípravku.
Pro udržení intenzity vůně doporučujeme 5 až 6 postřiků denně.

Nepoužívejte přípravek během jízdy autem.
Nestříkejte na viditelné části čalounění a vybavení vozu.


                                                                              

RR Customs - společnost působící v automobilovém průmyslu již od roku 2001. Od svého založení se společnost zaměřuje na služby, zejména na detailing, polepy automobilů a stavbu vozů na zakázku. Za uplynulých 18 let jsme získali mnoho zkušeností.
Značka RR Customs si našla své postavení v automobilové komunitě.

Quality & Style

Klasifikace látek a směsí dle nařízení CLP


GHS02 - hořlavé látky
Směs obsahující nebezpečné látky patřící mezi hořlaviny.
 


Signální slova: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

  • H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.

Varovná prohlášení:

  • P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  • P233: Při podráždění kůže nebo vyrážce:
  • P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P303+P361+P353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
  • P403+235: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
  • P501: Odstraňte obsah/obal …

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: